Witamy na H1.HUBZILLA.PL

portalu społecznościowym, opartym na platformie Hubzilla, dla Ciebie, przyjaciół lub Twojej organizacji.

Portal internetowy H1.HUBZILLA.PL to implementacja platformy społecznościowej Hubzilla. Jest prowadzony przez polską społeczność projektu Hubzilla. Działamy tu aby udostępniać alternatywę dla korporacyjnych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i inne. Zapraszamy poprzez nasz portal do świata Fediverse, gdzie możesz stworzyć własną sieć społecznościową, dobierając znajomych i przyjaciół, tak jak chcesz, bez narażania swojej prywatności.

 Kanały i połączenia

W Hubzilla, podobnie jak w wielu innych serwisach społecznościowych, użytkownik publikuje swoje treści i komunikuje się z siecią społecznościową poprzez swoje kanały. Kanał może mieć wiele postaci. Może być to osobisty kanał społecznościowy (reprezentujący profil), forum, czat, witryna internetowa albo jakakolwiek inna obsługiwana forma treści. Użytkownik może mieć wiele kanałów i przyłączać do nich kanały innych użytkowników z całej sieci Fediverse. Ważną cechą Hubzilii jest możliwość szczegółowej kontroli dostępu do treści i możliwość filtrowania informacji napływających z sieci społecznościowej oraz przenośność kanałów (tożsamości) pomiędzy portalami.

 Sieć Zot i Fediverse

Hubzilla jest platformą do budowania sieci społecznościowych i publikowania treści. Dzięki dostępnym aplikacjom i systemowi wtyczek, umożliwia stworzenie portalu społecznościowego, który łatwo jest dostosować do potrzeb różnych grup społecznych: rodzin, kręgów przyjaciół, grup lokalnych, wspólnot, stowarzyszeń itd. Portal taki ma możliwość komunikowania się z innymi portalami sieci Fediverse i tworzyć wraz z nimi zdecentralizowaną, federacyjną sieć społecznościową o zasięgu globalnym. Sieć tą tworzą portale oparte na różnych platformach (oprogramowaniu) i komunikują się poprzez wspólne protokoły komunikacyjne.

 Tożsamość nomadyczna

Na platformie Hubzilla użytkownik może mieć wprawdzie tylko jedno konto ale wiele kanałów. Z każdym kanałem jest powiązany co najmniej jeden profil. Profil jest personifikacją tożsamości internetowej użytkownika, jaką ustanawia on dla swojej aktywności w internecie. W Hubzilli profil jest ściśle powiązany z określonym kanałem. Tak więc można powiedzieć, że kanał i związane z nim dane jest technicznym odpowiednikiem tożsamości internetowej. W Hubzilli tożsamość użytkownika jest nomadyczna (przenośna), co oznacza, że swoje kanały można klonować albo przenosić na inne portale oparte na Hubzilla. Sklonowane kanały są synchronizowane w czasie rzeczywistym

 Hosting dysku sieciowego

Na portalach Hubzilla, każdy kanał ma przydzieloną powierzchnię dyskową na pliki i załączniki plikowe, które są wykorzystywane w tym kanale. Powierzchnię tą możesz ustawić jako swój dysk sieciowy WebDAV, synchronizowany z systemem plików na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Funkcjonalność ta podobna jest do usług chmurowych takich jak Dropbox, Disk Google, OneDrive Microsoftu i inne, ale nie pretenduje jako ich zamiennik - jest stworzona po to, aby wspomóc publikowanie treści i pracę grupową (poprzez współdzielenie lub współredagowanie treści). Limit powierzchni dyskowej przydzielonej do każdego kanału zależy od typu konta i jest podana w ofercie.

 Prywatność i bezpieczeństwo danych

Poufność i bezpieczeństwo danych użytkownika to ważne założenie koncepcji sieci Fediverse. Polityka prywatności każdego portalu społecznościowego tej sieci, co do zasady, deklaruje poufność danych użytkownika i niewykorzystywanie ich do celów marketingowych. Tak też jest w przypadku platformy Hubzilla i portalu H1.HUBZILLA.PL. W Hubzilla, podobnie jak w innych platformach Zot, bezpieczeństwo danych jest zapewnione na poziomie rdzennego kodu. Zaimplementowane mechanizmy bezpieczeństwa, to listy kontroli dostępu, szyfrowanie wiadomości prywatnych (e2ee), szyfrowanie danych użytkownika w bazie danych oraz wymuszenie komunikacji SSL/TLS (HTTPS).

 Aplikacje i rozszerzenia

Hubzilla, to platforma bardzo elastyczna, umożliwiająca rozbudowanie rdzennej funkcjonalności o dodatkowe możliwości za pomocą oficjalnych lub indywidualnych aplikacji. Zaimplementowanie tych aplikacji zależy od właściciela portalu a to czy będą one włączone na koncie użytkownika, zależy już od samego użytkownika, gdyż ma ona możliwość włączania i wyłączania dostępnych mu aplikacji. Dzięki temu można dobrze "skroić" swój portal i kanał pod indywidualne potrzeby użytkownika. Z tej możliwości korzystamy też skrzętnie na naszym portalu H1.HUBZILLA.PL ale nie implementujemy wszystkich oficjalnych dodatków. Obecnie udostępniliśmy tylko ich kilka i z czasem będziemy ten zestaw uzupełniać, w tym o aplikacje własne.Oferta

Obecnie oferujemy trzy typy kont: "Start", "Standard" i "Firmowe" o następujacych parametrach:

Parametry Start Standard Firmowe Uwagi
Maksymalna liczba kanałów 2 4 6 Liczba kanałów, jakie może utworzyć użytkownik w ramach konta
Całkowity limit miejsca na zdjęcia 150MB 1GB 2GB dla każdego kanału
Całkowity limit miejsca na załączniki plikowe 150MB 1GB 2GB dla każdego kanału
Maksymalna liczba elementów na najwyższym poziomie w kanale 200 2000 2000 Dotyczy tylko wpisów najwyższego poziomu użytkownika kanału, inne wpisy i komentarze nie są limitowane. Limit nie obejmuje elementów archiwizowanych.
Maksymalna liczba stron internetowych w kanale 20 100 200 Limit statycznych dokumentów HTML
Maksymalna liczba połączeń 100 1000 2000 Liczba kanałów jakie użytkownik może dodać do swojego kanału, inni użytkownicy mogą nadal dodawać ten kanał, nawet jeśli limit został osiągnięty
Maksymalna liczba tokenów gościa na każdy kanał 20 200 400
Cena bezpłanie bezpłatnie w ramach składek
Okres ważności 3 m-ce bezterminowe w ramach członkostwa
Dostępność powszechna ograniczona tylko dla członków

Konto "Start" przyznawane jest na okres 3 m-cy każdemu użytkownikowi po pomyślnej rejestracji. Po tym okresie użytkownikowi przyznawane jest konto "Standard", jeśli nie wystąpiły okoliczności determinujące zablokowanie konta (np. naruszanie Regulaminu Portalu) lub użytkownik zrezygnował z dalszego użytkowania Portalu..

Konto “Standard” jest kontem bezterminowym ale wygasa ono, jeśli nie było użytkowane przez okres 365 dni.

Konto "Firmowe" jest kontem przynawanym członkom Stowarzyszenia "ISFERA".


Regulamin portalu internetowego H1.HUBZILLA.PL

Ostatnia modyfikacja 5 października 2021

W skrócie

 • Portal H1.HUBZILLA.PL ma charakter testowy (wersja beta) w związku czym mogą jeszcze występować jakieś źle działające funkcje i jakieś niedogodności.
 • Usługodawcą jest Grupa "Isfera", którą reprezentuje Andrzej Budziński (szczegóły w części zasadniczej Regulaminu). Jest on również administratorem tego Portalu.
 • Użytkownikiem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Świadczenie usług na portalu H1.HUBZILLA.PL polega na udostępnieniu użytkownikom funkcjonalności platformy Hubzilla.
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa polskiego i netetykiety. W szczególności nie wolno mu:
  • posiadać na Portalu więcej niż jedno konto,
  • wykorzystywać Portalu do działaności przestępczej,
  • rozpowszechniać pornografię i treści mogące wzbudzać powszechne oburzenie,
  • w sposób świadomy rozpowszechniać nieprawdę, szczególnie w celu siania niepokojów społecznych,
  • hejtować, spamować, trolować i realizować inne tego typu działania,
  • wykorzystywać swoje konto do działalności marketingowej,
  • działać na szkodę Portalu i Usługodawcy.
 • Administrator może zablokować konto użytkownika, który łamie Regulamin.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą portalu społecznościowego, zlokalizowanego w domenie h1.hubzilla.pl ("Portal"), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Portal (dalej "Odwiedzający", "Czytelnicy") oraz użytkowników zarejestrowanych na Portalu (dalej "Użytkownicy", "Usługobiorcy").

1.2. Usługi świadczone są przez Grupę ISFERA.ORG, reprezentowaną przez Andrzeja Budzińskiego, posługującą się adresem pocztowym: FUP Kraków 1 skr. 41, 31-151 Kraków, ul. Rynek Kleparski 15 i adresem e-mail: admin@hubzilla.pl (dalej "Usługodawca"), jako ich wkład do projektu Hubzilla.

1.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ust.8 ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

2. Usługi i korzystanie z usług

2.1. Świadczenie usług polega na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z funkcjonalności platformy Hubzilla, która jest hostowana przez Usługodawcę jako portal społecznościowy federacyjnej sieci Zot i Fediverse, tak jak określono to w ofercie.

2.2. Szczegółowy zakres funkcjonalności obsługiwanych na Portalu jest opisany na stronie Dostępne funkcjonalności.

2.3 Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do wykonywania działań sprzecznych z prawem polskim, naruszać niniejszy Regulamin i zasady netetykiety. W szczególności Użytkownikowi nie wolno:

a) posiadać na Portalu więcej niż jedno konto,

b) prowadzić działań takich jak hejtowanie, trollowanie, spamowanie, lub podszywać się pod inne osoby;

c) publikować treści naruszających prawa innych osób, w tym prawa człowieka i prawa własności intelektualnej;

d) publikować treści celowo wprowadzające w błąd, oszukańcze, dyskryminujące, szerzące nienawiść, podżegające do przemocy;

e) publikować treści pornograficzne lub obsceniczne w kanałach publicznych;

f) rozsyłać szkodliwe oprogramowanie lub podejmować działania mające na celu zakłócenie działania Portalu;

g) wykorzystywać swoje konto do działalności marketingowej.

2.4. Warunki świadczenia usług zależą od typu konta jakie posiada Użytkownik na Portalu i określone są w ofercie.

2.4.1. Konto "Start" jest przyznawane automatycznie każdemu Użytkownikowi w wyniku pomyślnej rejestracji i jest ważne 3 miesiące.

2.4.2. Konto "Standard" jest przyznawane automatycznie każdemu posiadaczowi konta "Start" po 3 miesiącach, jeśli prowadził on swoje kanały bez naruszania Regulaminu. Jest to konto bezterminowe.

2.4.3. Konto "Firmowe" jest przyznawane członkom Stowarzyszenia ISFERA, zgodnie ze Statutem i odrębnym regulaminem.

2.5. Korzystanie z usług Portalu jest bezpłatne w zakresie konta "Start" i "Standard", co nie wyłącza możliwości wprowadzenia pewnych dodatkowych usług płatnych lub kont płatnych lub dobrowolnych form dofinansowania projektu albo też ograniczenia dostępu do usług w zakresie jakichś kont do określonych grup użytkowników. W razie wprowadzenie takich rozwiązań, Użytkownik każdorazowo otrzyma w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjecie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych i dokonaniu dobrowolnych wpłat.

2.6. Usługodawca zastrzega, że może wprowadzić ograniczenie w ilości nowych Użytkowników.

2.7. Usługodawca zastrzega, że funkcjonowanie Portalu może zostać zamknięta bez podania przyczyn. W takim przypadku, Użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie z miesięcznym wyprzedzeniem, co ma umożliwić im odzyskanie wszystkie swoich danych przechowywanych na Portalu lub przeniesienie ich na inne portale sieci Zot.

3. Rejestracja, członkostwo, zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji, zakończoną skutecznym założeniem konta.

3.2. Przed zarejestrowaniem się trzeba zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokumentami związanymi.

3.3. Aby się zarejestrować, trzeba:

1) wypełnić formularz znajdujący się pod adresem URL https://hubzilla.pl/register;

2) zaakceptować niniejszy Regulamin przez zaznaczenie na "Tak" pola oświadczenia: "Mam ponad 18 lat i akceptuję Regulamin tego Portalu";

3) przesłać ten formularz klikając przycisk "Zarejestruj się";

4) potwierdzić chęć rejestracji klikając specjalny odnośnik zawarty w treści wiadomości e-mail, którą się otrzyma na podany przez siebie adres e-mail.

3.4. Zatwierdzenie wniosku rejestracyjnego odbywa się automatycznie, ale może zostać wstrzymane, jeśli ilość otrzymanych wniosków rejestracyjnych będzie zbyt duża.

3.5. W wyniku pomyślnej rejestracji, skutkującej założeniem konta "Start" i automatycznym utworzeniem domyślnego profilu i kanału Użytkownika, następuje zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, w myśl ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3.6. Konto Użytkownika może zostać zablokowane jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik:

a) narusza postanowienia Regulaminu,

b) nie zalogował się do Portalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

c) posiada więcej niż jedno konto - w takim przypadku blokowane są wszystkie jego konta.

3.7. Po zablokowaniu konta, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail z prośbą o wyjaśnienie w ciągu 3 dni sytuacji, która spowodowała zablokowanie konta. Jeśli złożone wyjaśnienia nie będzie satysfakcjonujące lub Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi na zawiadomienie o zablokowaniu konta (kont), zostanie wysłana wiadomość e-mail do Użytkownika z wezwaniem do pobrania przez niego swoich danych, w terminie 7 dni, po czym jego konto, kanały, profil i związane dane zostaną usunięte z Portalu.

3.8. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez niego samego albo dokona to Usługodawca w trybie opisanym w ust. 3.7. Usunięcie konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3.9. Jeśli Usługodawca zablokuje przekszatłcenie konta "Start" w konto "Standard", to postępuje sie tak, jak opisano to w pkt. 3.7.

4. Zamieszczanie i publikowanie treści

4.1. Na Portalu można zamieszczać i publikować dowolne treści, z zastrzeżeniem ust. 2.3.

4.2. Treści, które mogą wzbudzić powszechne oburzenie lub sprzeciw, **muszą być udostępniane tylko zawężonemu gronu Użytkowników** i być publikowane z oznaczeniem "NSFW" (Not Safe For Work). Dotyczy to też treści "Tylko dla dorosłych".

4.3. Użytkownik jest zobowiązany do monitorowania publikacji swoich treści i moderowania komentarzy zamieszczanych do nich przez innych Użytkowników.

5. Licencje i prawa do treści

5.1. Wszystkie dane umieszczone przez Użytkownika w Portalu, zarówno w postaci plików jak i treści wprowadzonych przez niego do bazy danych Portalu (dalej "Treści Użytkownika") są jego własnością i tylko on decyduje o sposobie ich udostępniania oraz publikowania.

5.2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest oryginalnym autorem Treści Użytkownika i posiada do nich wyłączne prawa, w tym prawa do udzielania wszystkich praw i licencji określonych w niniejszym Regulaminie, albo ma prawo do publikowania Treści Użytkownika, których nie jest twórcą, bez zaciągania przez Usługodawcę zobowiązań wobec osób trzecich ani powstawania odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania takich praw i licencji.

5.3. Publikacje Treści Użytkownika podlegają Licencji CC BY-SA 4.0 (Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach). Użytkownik oświadcza, że dobrowolnie udziela tej licencji na wszystkie publikowane przez siebie Treści Użytkownika oraz zapewnia że licencja ta nie narusza praw autorskich osób trzecich do tych Treści Użytkownika.

5.4. Wszelkie prawa do materiałów stanowiących część Portalu (w tym między innymi projektów, tekstów, grafik, obrazów, filmów, informacji, aplikacji, oprogramowania, muzyki, dźwięków oraz innych plików, ich kompilacji i aranżacji), z wyjątkiem Treści Użytkownika oraz udziałów w nich, zwane łącznie "Materiałami Portalu", stanowią w relacjach między Użytkownikiem a Usługodawcą własność Usługodawcy oraz zewnętrznych licencjodawców Usługodawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobieranie i używanie Materiałów Portalu.

6. Wyłączenie gwaracji

PORTAL I MATERIAŁY NA PORTALU SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z SEWISU NA WŁASNE RYZYKO. PONADTO, CHOCIAŻ USŁUGODAWCA STARA SIĘ ZAPEWNIAĆ JAK NAJLEPSZE USŁUGI, NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI BĘDĄ ZAWSZE BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE BĘDĄ ZAWSZE DZIAŁAŁY BEZ OPÓŹNIEŃ, PRZERW ANI NIEDOCIĄGNIĘĆ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

7. Odpowiedzialność

7.1. Odpowiedzialność za Treść Użytkownika ponosi wyłącznie Użytkownik, który tą treść umieścił, opublikował lub udostępnił. Obejmuje to również jego odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać w wyniku rozpowszechniania szkodliwych plików (cyberprzestepstwo), rozpowszechniania treści nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych lub dyskryminacyjnych lub naruszających prawa autorkie.

7.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego interakcję z innymi użytkownikami Portalu i innymi osobami, z którymi wchodzi w kontakt poprzez Portal. Usługodwca niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za działania Użytkownika lub osób trzecich związaną z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega prawo do interwencji, ale nie ma obowiązku zarządzania sporami między Użytkownikiem a pozostałymi użytkownikami Usługi.

7.3. Jako Użytkownik, zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, obowiązków, roszczeń, żądań, szkód, kosztów i wydatków, w tym zasadnego honorarium adwokata, powstałych w związku z:

a) korzystaniem i uzyskiwaniem przez Ciebie dostępu do Portalu;

b) naruszeniem przez Ciebie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub praw do prywatności bądź jakiejkolwiek umowy z osobą trzecią;

d) jakimikolwiek Treściami Użytkownika lub informacjami na Twoim koncie lub innymi informacjami publikowanymi lub udostępnianymi przez Ciebie w Portalu bądź za jego pośrednictwem. W odniesieniu do niniejszej części terminy "Użytkownik" lub "Ty" obejmuje wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Portalu za pomocą Twojego hasła;

e) przestępstwem cybernetycznym;

f) awarią lub incydentem zaistaniałymi u dostawcy infrastruktury hostingowej;

g) innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.

7.4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom aplikacje internetowe zgodnie z licencjami obowiązującymi dla tych aplikacji a Użytkownik zgadza się na postanowienia tych licencji, w tym na klauzule dotyczące wyłączenia odpowiedzialności autorów i dystrybutorów oprogramowania za szkody jawne i dorozumiane spowodowane w wyniku używania tego oprogramowania i przyjmuje do wiadomości, że klauzule te rozciągają się też na Usługodawcę, zwalniając go z odpowiedzialności za takie szkody

7.5. Portal może zawierać odesłania do treści zamieszczonych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Portalu zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

8. Reklamacje i pomoc techniczna

8.1. Reklamacje i zgłaszanie problemów dotyczących funkcjonowania Portalu lub prośby o pomoc techniczną w zakresie usług świadczonych na Portalu (zwane wszystkie "zgłoszeniami serwisowymi") powinny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres support@hubzilla.pl.

8.2. Zgłoszenia serwisowe powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń lub problemów. Będą one rozpatrywane najszybciej, jak to możliwe.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.2. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzenia zmian lub poprawek w niniejszym Regulaminie w dowolnej chwili, wedle własnego uznania, a Użytkownik zgadza się, że takie zmiany lub poprawki będą go obowiązywać. Jeśli zmiany wpływają na korzystanie z Portalu przez Użytkownika lub jego prawa, zostanie on powiadomiony najpóźniej dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian. O ile nie określono inaczej, dalsze korzystanie z Portalu po publikacji zmian stanowi akceptację i zgodę na wspomniane zmiany. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje tych zmian, przysługuje mu prawo do rezygnacji z korzystania z Portalu zgodnie ust. 3.8 Regulaminu.

9.3. Integralną częścią niniejszego regulaminu są dokumenty:


Polityka prywatności na portalu H1.HUBZILLA.PL

Informacja o prywatności, 5 października 2021 r.

W jaki sposób Twoje informacje będą wykorzystywane

Informacje, które podajesz na tym Portalu, mogą być przechowywane i wykorzystywane w tylko zakresie niezbędnym do świadczenia Ci usług.

Wymagamy podania adresu e-mail i prawdziwego imienia i nazwiska osoby zakładającej konto, w celu jej identyfikacji i ze wzgędów formalno-prawnych: zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy posiadaczem konta a właścicielem Portalu internetowego. Dane te nie są udostępniane żadnemu innemu zewnętrznemu serwisowi internetowemu. Służą do wysyłania powiadomień dotyczących Twojego konta i wykonywania zadań administracyjnych, takich jak resetowanie hasła. Możesz zrezygnować ze wszystkich powiadomień e-mail, ustawiając to w konfiguracji konta.

Kanały utworzone na tym Portalu wymagają nazwy i zdjęcia lub awatara. Jeśli go nie dostarczysz, zostanie wybrany domyślny awatar. Nazwa, awatar i odnośnik do strony internetowej kanału będą udostępniane innym zewnętrznym serwisom i usługom w celu odniesienia się do tej tożsamości. Nazwa kanału nie musi być Twoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a zdjęcie lub awatar nie muszą Cię przypominać.

Wszystkie inne informacje, które podajesz na tej stronie, nie są obowiązkowe.

Korzystając na tym Portalu z usług komunikacji społecznościowej i przechowywania danych na dysku sieciowym, używasz ten Portal do udostępniania informacji innym. Oferujemy szereg opcji prywatności, które pozwalają ograniczyć udostępnianie informacji tylko do wybranych przez Ciebie osób.

Przetwarzanie Twoich informacji

Nasze przetwarzanie Twoich danych ogranicza się do przechowywania ich do Twojego użytku. Prowadzimy dzienniki aktywności, aby pomóc w diagnozowaniu problemów z oprogramowaniem i utrzymaniu bezpieczeństwa systemu przed włamaniami. Te dzienniki są rutynowo usuwane po kilku dniach.

Na mocy udzielonej Twojej zgody, możemy spróbować zasugerować Ci znajomości lub kontakty w oparciu o analizę publicznie dostępnych informacji o Twoich połączeniach. To jest obecnie najbardziej zaawansowane "przetwarzanie" danych na tym Portalu. Możesz ograniczyć dostęp do tych informacji, jeśli takie przetwarzanie jest przez Ciebie niepożądane.

Jeśli jest Twoja zgoda, MOŻEMY używać informaci o Twojej płci, aby odpowienio formułować komunikaty tekstowe w Twoim rodzimym języku. Na przykład, "Agata skomentowała Twój wpis" a nie "Agata skomentował Twój wpis"

We wszystkich innych przypadkach Twoje dane są przechowywane zgodnie z naszymi możliwościami i zgodnie z niniejszą polityką prywatności i są udostępniane tylko zgodnie z Twoim wyborem, dokannym przez Ciebie w ustawieniach profilu, kanałów i tworzonej treści.

Nie udostępniamy Twoich prywatnych informacji stronom trzecim ani nie analizujemy Twojego zachowania ani cech Twojej osobowości. Nie mamy żadnych reklam ani relacji biznesowych z reklamodawcami.

MOŻEMY zostać poproszeni lub zmuszeni do ujawnienia informacji dostarczonych przez Ciebie w odpowiedzi na uzasadnione postępowanie karne i sądowe. Jeśli to możliwe, powiadomimy Cię, jeśli tak się stanie.

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w infrastrukturze OVHCloud na terenie Unii Europejskiej. Przetwarzanie danych obejmuje również regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Dostęp do Twoich informacji

W niektórych aplikacjach istnieje komunikacja z innymi serwisami i witrynami internetowymi. Osoby korzystające z tego samego oprogramowania zazwyczaj mają podobne zasady prywatności.

W ramach swojej aktywności na tym Portalu możesz wyświetlać osadzone filmy wideo lub tworzyć odnośniki do innych witryn internetowych. Może to narazić Cię na monitorowanie przez zewnętrzne serwisy, takie jak (ale nie tylko) Facebook, Twitter czy Google. Każdy operator portalu jest zdolny do skonfigurowania tego, czy osadzone treści są dozwolone.

Pozostały dostęp do Twoich danych osobowych i przechowywanych plików jest pod Twoją kontrolą.

Nasze przechowywanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej dorozumianej zgody poprzez dalsze korzystanie z usługi. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, a usuniemy konto oraz wszystkie dane, które należą do Ciebie. Proces usuwania może potrwać kilka dni, ponieważ dokładamy również wszelkich starań, aby usunąć je z wszelkich portali, na które zostały dostarczone kopie Twoich danych, w tym kopie zapasowe, jeśli korzystałeś/korzystałaś z usług sieci społecznościowej.

Wszystkie dane i pliki przechowywane dla kanału komunikacyjnego są dostępne do pobrania przez Ciebie w celach archiwalnych lub do przeniesienia na inną kompatybilny portal internetowy.

Ciasteczka (pliki cookie)

Oprogramowanie stosowane na Portalu wykorzystuje pliki cookie i inne powiązane techniki (dla uproszenia, zwanych dalej "ciasteczkami") w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Portalu. Są to wyłącznie ciasteczka funkcjonalne i techniczne, ułatwiające odwiedzanie Portalu i zapewniające jego właściwe funkcjonowanie. Na ich stosowanie nie trzeba uzyskiwać zgody odwiedzającego Portal.

Na Portalu nie stosuje się ciasteczek analitycznych i reklamowych. Jednak, jeśli osadzasz na swoich stronach treści z innych serwisów, musisz liczyć się z faktem, że wiąże się to ze stosowaniem przez te serwisy ciasteczek śledzących, analitycznych lub reklamowych.

Twoje prawa

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawą z 10 maja 2018 o ochrone danych osobowych (UODO) masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w określonych okolicznościach prawo do przenoszenia danych. Jeżeli zgodę na przetwarzanie swoich danych została przez Ciebie wyrażona, masz prawo (w określonych okolicznościach) do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że nie spełniliśmy wymogów RODO lub UODO w odniesieniu do Twoich danych osobowych lub do nas napisać.

Administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe w znaczeniu RODO i UODO:

 • Imię i nazwisko: Andrzej Budziński
 • Adres pocztowy: FUP Kraków 1 skr. 41, ul. Rynek Kleparski 15, 31-151 Kraków, POLAND
 • Adres email: admin@hubzilla.pl

Dostępna funkcjonalność

Platforma Hubzilla ma duże możliwości funkcjonalne. Zasadniczo jest to platforma makroblogowa z elementami sytemu zarządzania treścią (CMS) i możliwością rozszerzania funkcjonalności poprzez dodatki (tak jak Wordpress). Jednak na portalu H1.HUBZILLA.PL nie wszystkie oficjalne dodatki są dostępne.

Oto lista wszystkich dodatków, z zaznaczeniem, które z nich są dostępne do włączenia przez użytkownika naszego portalu.

Lista oficjalnych dodatków Hubzilla

Lp. Nazwa katalogowa Nazwa (angielska) Opis Czy dostępny na portalu H1.HUBZILLA.PL?
1. addon_common / phpqrcode QR Code 2-D Jest to implementacja PHP generatora kodów kreskowych QR Code 2-D. NIE (na razie)
2. adultphotoflag Adult Photo Flag Zapewnia opcjonalną funkcję ukrywania poszczególnych zdjęć w domyślnym widoku albumu TAK
3. authchoose Auth Choose Zezwala na magiczne uwierzytelnianie tylko z portalami, z którymi ma się bezpośrednie połączenie TAK
4. b2tbtn b2tbtn Pokazuje lik, aby wrócić na początej strony TAK
5. bbmath bbmath Dodaje nowy znacznik, [tex], który może być używany w bbcode do oznaczeń matematycznych. Znacznik [tex] domyślnie nie wchodzi w tryb matematyczny. TAK
6. bookmarker bookmarker Zastępuje znacznik '#^' ikoną zakładki. W motywach Redbasic i pochodnych używana jest czcionka Awesome. W przypadku innych motywów używany jest neutralny, ciemnoszary plik PNG. TAK
7. buglink BugLink Pokazuje link do strony zgłaszania błędów projektu na dole strony NIE
8. calc Calculator App Porosta aplikacja kalkulatora NIE
9. cart cart Podstawowe narzędzia koszyka do zamówień i płatności NIE (na razie)
10. cavatar Cat Avatar Generator Generator zdjęć kotów zoptymalizowany do generowania losowych awatarów lub awatara zdefiniowanego z "ziarna". Program Davida Revoya wyprowadzony z oryginalnego MonsterID autorstwa Andreasa Gohra. NIE
11. channelreputation Channel Reputation System reputacji dla kanałów społecznościowych (fora itp.) TAK
12. content_import Content Importer Importowanie treści i przechowywanie plików sklonowanego kanału TAK
13. cryptojs Cryptojs Decrypt Pozwala na odszyfrowywanie starszych notatek e2ee zaszyfrowanych za pomocą przestarzałej biblioteki cryptojs TAK
14. deliverynotice Delivery Notice/td> Wyświetlanie u góry elementu informacje o stanie dostawy. TAK
15. diaspora Diaspora Protocol Protokół Diaspora TAK
16. dirstats DirStats Pokazuje statystyki dotyczące katalogu. Jest to lista numerów portali Hubzilla, Friendica i Diaspora, o których wie twoje centrum. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przeznaczone dla serwerów katalogowych, gdzie zapewni to dokładne zliczenie wszystkich znanych węzłów i kanałów Red. Dodatek administratorski. TAK
17. donate Donate Wsparcie finansowe projektów Redmatrix/Hubzilla. Dodatek administratorski. NIE (na razie)
18. dreamhost Dreamhost Ulepszone działanie na hostingu współdzielonym Dreamhost. Dodatek administratorski. NIE
19. dwpost Dreamwidth Post Publikowanie w Dreamwidth NIE
20. emojione Emojione Emotikony TAK
21. extcron external cron Pozwala zewnętrznemu serwerowi lub usłudze na uruchamianie zadań w tle. Dodatek administratorski. NIE
22. flashcards flashcards Oprogramowanie techniki uczenia się z użyciem fiszek. Można udostępniać karty flash innym użytkownikom Hubzilli i ZAP. Postępy w nauce są utrzymywane w tajemnicy. Dodatek włączany przez użytkownika w swoim kanale. TAK
23. fortunate Fortunate Dodaje losowe ciasteczko z wróżbą na dole każdej strony. NIE
24. fuzzloc Fuzzy Location Jeśli ma się włączoną lokalizację w przeglądarce dla swoich wpisów, można tu podać trochę niejasności swojej rzeczywistej lokalizacji. TAK
25. gallery Gallery Galeria albumów i przeglądarka zdjęć oparta na photoswipe. TAK
26. gnusoc GNU-Social Protocol Protokół GNU-Social. NIE
27. gravatar Gravatar Plugin Ten dodatek umożliwia wyszukiwanie obrazu awatara dla nowych użytkowników i kontaktów w serwisie Gravatar. Zostanie to użyte, jeśli nie znaleziono jeszcze żadnych innych obrazów awatarów, na przykład przez OpenID. Gravatar to popularna, ale scentralizowana i zastrzeżona usługa, w której ludzie mogą przechowywać obraz awatara dla swoich adresów e-mail. Jest szeroko stosowana na wielu stronach, na przykład do wyświetlania awatara dla funkcji komentarzy, stron profilowych itp. NIE
28. hexit Hexit Narzędzie do konwersji szesnastkowej NIE
29. hideaside Hide Aside Zanikanie paska bocznegio, gdy używa się długiego przewijania TAK
30. hilite Hilite Podświetlanie składni kodu w bloku kodowym TAK
31. hsse Wysiwyg Status SCEditor zaimplementowany do uproszczonej edycji statusu w Hubzilla TAK
32. hubwall Hubwall Wysyłanie wiadomość e-mail administratora do wszystkich posiadaczy kont. Dodatek administratorski TAK
33. hzfiles Hubzilla Cloud File copy Importowanie magazynu plików hubzilla z innego portalu TAK
34. ijpost Insanejournal Post Publikowanie w Insanejournal NIE
35. irc IRC Chat Plugin Dodanie pokoi czatów Internet Relay Chat. NIE (na razie)
36. keepout Keep Out Całkowite zablokowanie połączeń publicznych. Do użytku tylko poza siecią. NIE (na razie)
37. ldapauth LDAP Authenticate Uwierzytelnianie użytkownika w katalogu LDAP. NIE
38. libertree Libertree Post Publikowanie na Libertree NIE
39. likebanner Like Banner Tworzy banner "pochwal nas na Hubzilla" TAK
40. ljpost Livejournal Post Publikowanie na Livejournal NIE
41. logrot Logrot Rotowanie plików dziennikowych. Dodatek administratorski. TAK
42. mail Mail Dawna aplikacja poczty podstawowej. Nadal wymagane do rozmów w diasporze. NIE
43. mailtest Mailtest Wysyłanie wiadomość e-mail administratora, aby przetestować funkcjonalność poczty e-mail. Dodatek administratorski. TAK
44. mdpost MarkdownPoster Używanie Markdown we wpisach i konentarzach. TAK
45. metatag SEO MetaTags by Blablanet Wstawianie meta tagu na każdej stronie. NIE
46. morechoice More Choice Dodatkowe opcje profilu dotyczące płci, preferencji seksualnych, stanu cywilnego. Dodatek ten włącza sobie użytkownik. Te dodatkowe pola sa domyślnie niewidoczne na profilu. TAK
47. moremoods More Moods Dodatkowe opcje oznaczeń nastroju TAK
48. morepokes More Pokes Dodatkowe opcje "zaczepek" TAK
49. msgfooter Msg Footer Możliwość umieszczania na dole wpisów tekstu prawny lub innego. TAK
50. navbanner_options NavBanner Options Umożliwia administratorom ustawienie alternatywnych opcji banera witryny portalu TAK
51. noembed Noembed Użycie serwisu noembed.com jako dodatku do natywnej funkcjonalności Hubzilli oembed NIE
52. nofed No Federation (nofed) Zapobiegaj sfederowaniu publikacji dla kogokolwiek. Będzie istnieć tylko na stronie kanału użytkownika, który włączy sobie ten dodatek. TAK
53. notifyadmin notifyadmin Dodatek powoduje wysyłanie do administratora powiadomień o zarejestrowaniu nowego konta. TAK
54. nsabait NSA bait Zabawka, mająca "drażnić" NSA i inne agencje rządowe. NIE
55. nsfw NSFW (Not safe for work) Skanuje treść wiadomości w poszukiwaniu ciągu "nsfw" (wielkość liter nie ma znaczenia). Jeśli ciąg zostanie znaleziony, treść wiadomości zostanie zastąpiona linkiem ""kliknij, aby otworzyć/zamknąć". TAK
56. openclipatar Openclipatar Pozwala łatwo wybrać zdjęcie profilowe z serwisu openclipart.org NIE
57. openid OpenID Implementacja modułów: MOD_Openid, Mod_Id, MySQLProvider. Dodatek administratorski. TAK
58. opensearch Opensearch Interfejs dostawcy Opensearch. TAK
59. openstreetmap OpenStreetMap Plugin Dodatek pozwala używać OpenStreetMap do wyświetlania lokalizacji. TAK
60. pageheader Page Header Tylko dla administratorów serwerów. Wyświetla wiadomość tekstową dla komunikatów systemowych. TAK
61. photocache Hubzilla Photo Cache Implementacja lokalnej pamięci podręcznej zdjęć. Dodatek administratorski. TAK
62. phpmailer phpmailer Implementacja biblioteki phpmailer w zamian wbudowanej funkcji PHP mail(). Dodatek administratorski. TAK
63. piwik Piwik Plugin Implemetacja aplikacji Piwik (Matomo). Dodatek administratorski, planowany do wdrożenia Na HUBZILLA.PL. NIE (na razie)
64. planets Random Planet, Imperial Version Ustawia losową planetę z Imperium Gwiezdnych Wojen jako swoją lokalizację podczas publikowania NIE
65. pong pong Gra pong TAK
66. pubcrawl PubCrawl Implementacja protokołu ActivityPub. Dodatek administratorski. TAK
67. pubsubhubbub PubSubHubBub Wymagane dla protokołu GNU-Social. Dodaj funkcję PuSH do kanałów kanałów. Dodatek administratorski. NIE
68. pumpio pump.io Post Connector Publikowanie na pump.io NIE
69. qrator Qrator Generator QR NIE
70. queueworker queueworker Worker kolejki nowej generacji do zadań w tle (BETA). Dodatek administratorski. NIE
71. rainbowtag Rainbowtag Dodaje kolory do chmur tagów TAK
72. randpost Randpost Tworzy losowe wpisy/odpowiedzi (wymaga Fortunate i serwera Fortunate) NIE
73. redfiles Redmatrix File Migrator Przenoszenie zawartości dysku sieciowego z Redmatrix do Hubzilla NIE
74. redphotos Redmatrix Photo Migrator Przenoszenie albumu zdjęć z Redmatrix do Hubzilla NIE
75. redred Hubzilla Crosspost Connector (redred) Przekazywanie publicznych wpisów na inny kanał Redmatrix i Hubzilla TAK
76. rendezvous Rendezvous Grupowe udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym na dynamicznej mapie TAK
77. rtof Hubzilla-to-Friendica Connector (rtof) Przekazywanie publicznych wpisów na konto Friendica TAK
78. sendzid Send ZID Zapewnia opcjonalną funkcję wysyłania tożsamości użytkownika do wszystkich portali TAK
79. skeleton Skeleton Plugin Szkielet prostej wtyczki Hubzilla. NIE
80. smiley_pack Smiley Pack Zestaw emotikonów. TAK
81. smileybutton Smileybutton Dodaje buźkę do pola wprowadzania TAK
82. socialauth Social authentication Logowanie w Hubzilla za pomocą swojego konta społecznościowego. Dodatek administratorski. NIE (na razie)
83. sse SSE Notifications Powiadomienia o zdarzeniach wysłanych przez serwer. TAK
84. startpage Start Page Ustawianie strony do załadowania po zalogowaniu się ze strony głównej TAK
85. statistics Diaspora Statistics Generuje statystyki dla the-federation.info (dawniej http://pods.jasonrobinson.me/ TAK
86. statusnet GNU social Connector Przekazywanie publicznych wpisów na podłączone konto społecznościowe GNU (dawniej StatusNet) NIE
87. std_embeds Standard Embeds Zezwala na niefiltrowany dostęp do osadzania treści od najlepszych dostawców multimediów NIE (na razie)
88. superblock superblock Blokowanie kanałów. Zaleca się wszystkim użytkownikom włączenie tej wtyczki, gdyż umozliwia ona blokowanie niechcianych kanałów a takich moze być wiele w strumieniu publicznym. TAK
89. testdrive TestDrive Jest to wtyczka Friendica, która implementuje automatyczne wygasanie konta, dzięki czemu portal może być używany jako publiczne stanowisko testowe. NIE
90. tictac TicTac App Aplikacja gry 3-D TicTacToe TAK
91. totp TOTP Ulepsz uwierzytelnianie hubzilla za pomocą czasowego hasła jednorazowego (TOTP). NIE (na razie)
92. twitter Twitter Connector Przekazuje publiczne wpisy na podłączone konto na Twitterze NIE (na razie)
93. twitter_api Twitter API Implementuje rozsądny i użyteczny podzbiór API Twittera V1 i V1.1 NIE
94. upgrade_info Upgrade Info Pokazuje informacje o uaktualizacji w wyskakującym okienku. TAK
95. upload_limits Upload Limits Odwiedzanie $yoursite/upload_limits, aby zobaczyć, jakie ograniczenia systemowe mogą mieć zastosowanie przy przesyłaniu plików/zdjęć TAK
96. visage Visage Kto oglądał mój kanał/profil TAK
97. webmention Webmention Przetwarzanie wszystkich wzmianek wykryte w lokalnych wpisach (eksperymentalne). NIE
98. wholikesme Who Likes me? Dowiedz się, kim są Twoi najwięksi fani (kto "pochwala" Twoje wpisy). W HUBZILLA.PL tradycyjny przycisk "Lubię" jest zastąpiony przyciskiem "Pochwal" a "Nie lubię" przyciskiem "Zgań". Różnica istotna! TAK
99. workflow Workflow Przepływ pracy — śledzenie elementów. NIE (na razie)
100. wppost WordPress Post Connector Publikowanie na WordPress (lub innym serwisie, który wykorzystije API XML/RPC Wordpressa) TAK
101. xmpp XMPP (Jabber) Osadzony klient XMPP (Jabber) NIE (na razie)

Lista indywidualnych dodatków H1.HUBZILLA.PL

Na razie nie ma indywidualnych dodatków, ale z czasem będą. Warto podyskutować na ten temat. Zapraszamy na forum hubzilla@h1.hubzilla.pl.